Tế Khuất Nguyên

 
 

Mịch-La cuồng nộ ba đào
Ly-Tao vang vọng thi hào nghìn thu
Mà nay Đoan-Ngọ lập ngày
Diệt loài sâu bọ:

- Tế Người năm xưa !

Saigon-Đoan Ngọ/Đinh Hợi-2007

 

Vũ Ngọc Anh