Tháng ngày

Chơi đùa cùng hư vô

 
 

Nằm và hát một mình giữa bầu trời xanh lơ
Trăng như rót vào lòng tôi hương mật ngọt
Những đám mây trắng trôi lưng chừng trời,

            như âu yếm, như gọi mời gót chân kẻ lãng du
Đời còn dài những bóng đêm mù mịt
Nhịp ngày tháng,
Giữa buồn tênh của bảng đen, phấn trắng
Trong đôi mắt đầy sương mù, tôi đã vẽ lên những vòng quay

            của hư không
Những vòng quay hư hao, như định mệnh tôi, chui rúc

            giữa lòng đời
Trăm ngọn sao, tôi chỉ yêu một chòm thiên mã.

Mây trắng,
ngàn mây mênh mông như cuồn chỉ rối.
Tôi muốn làm chim bay lên giữa vòm lá cây nầy,
Làm đám mây phất phơ trong mắt các em thơ dại.

Nầy, các em!
Tôi chỉ là đám mây phù du.

 

Khiêm Lê Trung