Tới Vô Tận Những Mãnh Đời

 
 

Ngày khởi đầu như một vết sướt cứa trên da thịt
Anh cuộn người giữa những âu lo
Niềm ẩn mật của đời sống
Lửa và trí nhớ,
Lửa và mặt đất,
Lửa và ánh sáng,
Và lửa…

Tới vô tận những cây trái đã sinh sôi
Biển trắng xóa ru đời bất tuyệt
Anh ca hát với mặt trời
Chút bóng tối đùa cùng định mệnh
Những ray rức,
Ngọt ngào,
Thầm lặng.
Mũi tên thời gian xoay quanh quĩ đạo màu xanh
Lửa và trí nhớ,
Lửa và mặt đất,
Lửa và ánh sáng,
Và lửa,
Tới vô tận những mảnh đời.

 

Khiêm Lê Trung