Xin lỗi

về những lầm lẫn dĩ vãng

 
 

1.
Nơi khu vườn của thiện và ác
hắn treo cổ
trên nhánh tuyệt vọng

Là đàn ông
hắn đã yếu đuối và sa ngã,
Lỗi tại Chúa,
mọi đàng

2.
Làm cách nào để xóa bỏ mọi ký ức,
khép kín dĩ vãng,
hơn ba mươi năm!

3.
Cuộc đời hắn,
vĩnh viễn,
là một vết thương.

 

Khiêm Lê Trung