SÁNH LẶNG CHIỀU NHA TRANG

           Én nhỏ chao nghiêng ngàn dậy sóng…
 
 

Nắng quái buổi về
ngàn thả tung bạc đầu sóng nhớ
miên bờ cổ tích Bồ công anh
Âu lượn vòng
xanh em …xanh em…

Nha Trang thương
níu nhau
lời mê chớp động
trắng ghềnh nụ hôn si dại
tóc bay say rối Hòn Rơm
xao mùa tình yến.

Gió, gió…
mặn đắng
Nha Trang yêu
cát nối cát vỡ chìm bọt biển
dã tràng xe dấu nguyên sơ
câu hát cũ bềnh lan bãi vắng
lả lay nhánh cành li hợp
trượt đường biên trái đất tròn
ta không…em không…

Nỗi mơ
trong veo xô dạt
vịnh tình ngơ ngác tinh khôi
gió gió…cát cát…
chiều tan chiều
sánh lặng Nha Trang…

 

4/3/2014

Nguyễn Nguyên Phượng

http://www.trietvan.com/nguyenanhdung/nguyenanhdung.htm