Khi Ở Phấn Thông Vàng

 
 

Ai đã hát đau thương chiều tóc rối
Cho mười phương thiên hạ rủ nhau buồn
Ta muốn chết như mặt trời tắt nắng
Máu si tình rờn rợn mãi trong xương

 

Văn Nhược Ba