Khi Trở Về Khóm Một

 
 

U mê bước lạ tôi về
Phố xưa trăng lạnh bốn bề rợn soi
Mùa hoa xưa đã phai rồi
Ba năm chuyện cũ và người xưa đâu
Chim đêm động cánh kêu sầu
Mộng vàng gửi lại ngàn sau tủi hờn
Áo ai còn phất cuối đường
Rưng rưng lệ nhỏ trong hồn tôi đây

 

Văn Nhược Ba