LẬP ĐÔNG TÌNH

 
 

1.
Biết xa từ buổi yêu người
Thơm ngoan nụ ấm nghe rời rã đau

Đá vàng xao xác vì đâu
Lập Đông. Lãng đãng tinh cầu đóa mơ…

2.
Mỏng mang cành ngất nỗi chờ
Sâm cầm phiêu hốt. Cánh thơ khát mùa

Lung liêng vạt tóc huyền xưa
Ướt mi môi ngọt. Đá chưa biết buồn

Thu nghiêng tạt bạt đỏ bàng
Phố mòn hút bóng. Đếm tàn phai rơi

Tìm đâu áo nhớ bồi hồi
Ta thôi ngơ ngác khi trời sang Đông…

3.
Hiên đời kí ức nâu cong
Gió mơn đêm trắng. Rêu phong nỗi niềm

Xuôi triều hồng thủy uyên nguyên
Ơn em địa chấn suối miền chiêm bao

Cõi tình tỏa ngợp ba đào
Rưng tim đằm đuối, tế bào tương tư

Hoang chiều. Rét đượm tàn thu
Sầu lên nham thạch…Hình như Đông về

Đông 2013

 

Nguyễn Nguyên Phượng