LONG LANH TÌNH XUÂN

 
 

1. Cafe Đông Hồ Cuối Năm Đợi Bạn

*Gởi Hà, Sơn, Khiêm
 
 

Về đến quê nhà chưa gặp bạn
Giọt cuối năm tàn Đông Hồ xanh
Nghe nỗi niềm xưa lên sóng sánh
Cạn cốc thời gian buồn để dành…

2. Nhớ Thời Tình Phớt

 
 

Tạt bạt chiều
ùa tôi
mùa cũ
Vẫn nõn tơ
quán cóc bay ngời
Tình em phớt
ngồi đồng trà nhạt
Lá me chao chát
chết mê đời…

3. Sinh Nhật Tôi Mười Một

 
 

Qua bến sáu mươi, lãng bước
Cây đời bạc áo nhân gian
Tóc phai mấy dòng chảy xiết
Hiên chiều chim khách kêu khan.

4. Thơ Trên Núi Chứa Chan

 
 

Thả thơ
nhành lan đất
tím mơ vạt chiều
Em
từ vô lượng
rượu chưa giọt
đã mềm nỗi yêu!

Cuối Chạp 2013

 

Nguyễn Nguyên Phượng