Lục Bát Tình

 
 

        I
1.
       Sương ừ khói. Níu vào xanh
Giọt tâm tư lấp lánh cành thế nhân.

2.        Ơn từng bước mõi lê chiều
Tinh tươm. Ngã. Bóng mẹ liêu xiêu gầy.

3.
        Mênh mông
        Chớp
       Trắng
        Mênh mông
Xoãi tay dầm
Vượt
Về
Không bến bờ…

4.
        Lắt lay
       Từng chiếc tiễn mùa
Áo thu phai
Mộng
Mịt mờ cố nhân.

5.
       Nẻo về hoang dấu cát lầm
Vói xưa, tình lỡ khôn cầm nỗi đau!

        II
*
        Lãng sương
        Mơ
        Thực
        Tang bồng
        Vó đời tung
        Xóa
        Sóng lòng

Ngợp trăng.

*
        Giây thiêng mỏng mảnh trúc ngàn
        Trầm tư gió

Én hòa đàn

Chiêm bao!
*
        Tràn
        Tê tím
        Vùi hoang sơ
        Trường Giang chết đuối
        Xanh bờ
                      Đường thi.
*
        Li tình
        Đắng mộng
                      mõi nhừ
        Mái hiên nhân thế
        Hình như
        Ta về…
*
        Mù xa ngọn khói trễ tràng
        Phương nao

Thạch thảo

huy hoàng bay

rơi…

        III

0
        Lời tim
        Tóc bạc, da mồi
        Nhớ. Điên si nhớ. Loang trời tình không!

0
        Tàn cuộc lữ. Ngóng đợi đò
        Khúc dâu bể. Vọng. Rơn bờ tử sinh.

0
        Lay phay
        Gió
        Lay phay
        Chiều
        Giang hà sóng dựng. Dây diều thả tay…

0
        Giọt
        Thơm bụi
        Đắng
        Vỉa hè
        Uyên nguyên
        Điếng nỗi
        Lá me ngậm ngùi.

0
        Trĩu đời bợt bạc chân chim
        Tạc thời gian. Hát. Mòn tim mẫu từ.

       IV

1 .
        Miền
        hanh hao
        Đá
        hội hè
        Chén mê hoang
        Cạn
        Đau bề bộn xưa!

2.
        Ngỡ
        Phôi phai
        Nỗi mơ tình
        Chớp mi
        Liếng ngót
        Nguyên trinh giọt buồn.

3.
        Chìm bóng lạnh
        Áo sương trăng
        Uềnh oang

ran khúc đồng bằng

Ru khuya…

4.
        Rong chơi
        Tôi
        Lạc bến đời
        Lấm lam
        Mẹ
        Rạ rơm ngời tóc mây.

5.
        Tóc râu
        Đếm hạt vô thường
        Kinh u mê tụng

má hường

Sắc. Không!

 

Gia Ray đêm, tháng 4/2013

Nguyễn Nguyên Phượng