NGHE BẠN XƯA GỌI ĐIỆN

*Gởi Vương Quang Tuệ
 
 

Bất chợt gọi về… Nghe ngóng vợi
Xa, gần ? đường mộng nối qua tim
Ơi cánh me bay Nguyễn Du phố
Dâu bể ngập ngừng một cánh chim.

Giảng đường thơ thả trời xanh thế
Dăm câu hào sảng hỏi han nhau
Sài Gòn lãng đãng hờn mây trắng
Kiếm bạc thôi đành phai tóc râu.

Khúc tình hoài niệm thơm đằm đượm
Rượu vắng cố nhân men nhạt nhòa
Vườn cũ chiêm bao màu hoa cũ
Điện cứ reo lên tím nỗi chờ…

Gia Ray chiều, 18/8/2014

 

Văn Nhược Ba

http://www.trietvan.com/nguyenanhdung/nguyenanhdung.htm