Sinh Nhật

 
 

Bao nhiêu tuổi là bao nhiêu ngọn nến
Thắp đời ta hiu hắt đến trăm năm
Hai mươi tuổi là hai mươi ngọn nến
Cánh chim nào về một cõi xa xăm

 

Văn Nhược Ba