TA TAN TRONG NẮNG XUÂN TRÀN

 
 

Tờ lịch đầu năm mới
mỏng mang
hồn gió
mang tuổi trái tim thẩn thơ
mang tuổi sợi tóc nghi ngờ
mai dịu nở
cành nghiêng vàng gọi xuân.

Tờ huyễn xanh
bắc cầu hư ảo
lá mộng một đời chiêm nghiệm
lóa mắt mê hoặc cầu vồng
thả chìm đời trôi cuồng xiết
…lãng đãng sương
hoàng hôn / ban mai ngọt đắng ru mình.

Màu tinh khôi
trĩu nặng
gánh nỗi niềm thời gian
tuyệt khúc mùa võng nhịp cuối
niềm yêu đằm đượm kẻ tay.

Tờ lịch mới rỡ hoa
én kết màu nguyên đán
say Xuân Diệu tình ngất ngơ
mê Thôi Hộ đắm đào y cựu
ta tan trong nắng xuân tràn…

Đầu Xuân mới

 

Nguyễn Nguyên Phượng