THƠ TÌNH THÁNG CHẠP

 
 

1.
Xôn xao tháng Chạp tôi về
Đại dương giấu sóng, cơn mê bạc đầu

Trăm năm mặn chát dãi dầu
Tình thơ lạc bến qua cầu trôi xuôi

Chín li biệt để thành mười
Còn thơm tóc lệ yêu ngừoi thuở xa...

2.
Lời thương mắt đếm thật thà
Trái tim không tuổi đuối tà áo bay

Em về cúc nở vàng vai
Chết từ vô lượng áo ai thôi vàng

Sổ lồng chim sáo không sang
Đáu đau rét ngọt thả tràn vào Đông!

3.
Tình không, rượu đắng cũng không
Buồn rơi đáy cốc nghiêng lòng sót vui

Thời gian đâu có nhịp lùi
Mùa thêm mây trắng nghe ngùi ngậm ta

Sắc/ không nhốn nháo ta bà
Cành xuân nụ thắm hiên nhà, thực/mơ?

4.
Bao giờ hẹn với bao giờ
Sài Gòn quá độ lạnh hờ hửng em

Lá cuối Đông rớt qua thềm
Gọi xanh niệm khúc thức mềm tiếng xưa

Tình tan từ buổi gió mưa
Còn nguyên niềm nỗi bao giờ, tôi mang...

31/1/2015

 

Nguyễn Nguyên Phượng