THƠ TÌNH VIẾT DƯỚI MƯA

 
 

1
Chưa xa nghe đã mịt mờ
Em như giọt mộng cuối bờ đại dương

Lay phay mưa nắng vô thường
Biết đâu cỏ lá một phương diệu tình

Chốn về thơm ánh hương quỳnh
Cầu vồng khát nhớ biến hình sau mưa!

2
Ngón rời rã níu dòng thưa
Băng qua cõi đất đón đưa phận người

Giấu trong tóc rối nụ cười
Hồn chao sóng biển đủ mười thương đau

Giang tay Chúa vọng cơ cầu
Đinh ninh chiều muộn ngát màu áo xanh…

3
Mắt tình thở nhịp long lanh
Chào nhau hiên vắng dỗ dành nhớ, quên

Trắng mùa phố cũ gọi tên
Cánh diều kí ức chao chênh bước về

Buổi đầu ngot đắm rủ mê
Giờ lăng lắc ngóng mấy bề mưa bay…

Sài-Gòn, tháng 6/2014

 

Nguyễn Nguyên Phượng

http://www.trietvan.com/nguyenanhdung/nguyenanhdung.htm