Tình Huế

(nhớ chuyến lữ hành năm 1973...)
 
 

Buông phố hè từng ngày qua thả khói
bao chiều giảng đường ngẫm lá thu rơi
mòn tim cửa ỉm khóa trang đời
theo dặm dài non nước
đường phượng bay
ơi Huế ta về…

Thông reo nắng Ngự Bình
sóng Thuận chan lời tri ngộ
nón thơ lơi dáng tóc huyền
ta in đời vào cuộc lãng du
lắng tình dòng Hương chầm chậm.

Giọt café ban mai Bưu Điện thơm lâng
nghe đậm đắng tuổi hai mươi bè bạn
nỗi mơ xám ảo mù tao loạn
khuấy sao tan câu thơ mưa giăng
khúc Diễm xưa bồng bềnh.

Vờn tóc em xuôi đò Vĩ Dạ
gió lay xanh bờ trúc, hàng cau
vườn chiều nghiêng thắm
ngùi dấu khách xa.
Trầm mặc ta Hoàng Thành
những đền đài, lăng tẩm
lịch sử phủ rêu niềm nỗi khó rứt rời
xao bóng trăng mờ Bến Ngự
điệu mái nhì Phu Văn lâu lan trôi…

Bảy sắc chìm, chín hạt linh đinh
chuông Linh Mụ mang mang hồi vọng
còn đó Trường Tiền sáu vai nhịp mộng
còn đó bến Huyền Không
thời gian cong màu nhớ
chầm chậm trong ta
dòng tím Huế.

Xuân Lộc, 15/7/2014

 

Nguyễn Nguyên Phượng

http://www.trietvan.com/nguyenanhdung/nguyenanhdung.htm