TỰ KHÚC CHIỀU

 
 

Nghe trong dằng dịu gió
Ánh lánh màu hợp tan
Đỉnh trời như xuống thấp
Ta gặp ta ngỡ ngàng.

Nẻo về nhau thinh vắng
Trong veo ảo mộng vời
Dấu tình xưa rất thật
Xoay tròn cánh sao rơi!

Chuông ngân hồi độ lượng
Chưa hết đời linh đinh
Phai rêu lời tri ngộ
Chớp thời gian soi mình.

Còn bước chân trót hẹn
Lang thang phố muộn chiều
Thơ vơi, đầy hạt bụi
Chốn miên trần lăn xiêu.

Lòng rưng rơi mùa cũ
Chao chát cành tâm tư
Cháy mê dòng linh tự
Khúc sinh ca nhọc nhừ…

Sài Gòn, 14/4/2014

 

Nguyễn Nguyên Phượng

http://www.trietvan.com/nguyenanhdung/nguyenanhdung.htm