Tứ Tuyệt Từ Li

 
 

I

NGANG QUA NGÃ SÁU
*Gởi Y

Bất chợt về qua Ngã Sáu
Ừ thôi biền biệt đại dương
Cánh mộng sao chiều chấp chới
Mòn tay níu bắt cuối đường!

II

NGỌN GIÓ HANH HAO

Ngọt môi thơi thả đôi mình
Lá me đuối đắm. Đò tình. Chiêm bao
Nguyễn Du phố thẳm tiếng chào
Ngọn suông suốt gió hanh hao buổi về

III

PHÚ NHUẬN TÔI

Con đường đưa ta về trăm ngã
Sao đời ngơ ảo một ngã ba
Cây phù du vô thường trút lá
Phú Nhuận tôi cất tiếng ta bà.

IV

ĐÊM NHÀ BẠN Ở PHAN TÂY HỒ
*Kính Mẹ Tân

Bóng mẹ tạc vào đêm xanh
Guồng khuya đều nhịp tập thành đời con
Tận trời cùng đất mất, còn
Đá trăm năm tuổi dựng Phan Tây Hồ.

 

Tháng 7/2013

Nguyễn Nguyên Phượng