Về Thăm Vĩ Dạ

 
 

Từ phương Nam về thăm Vĩ Dạ
Thăm vườn em, thăm nắng hàng cau
Chỉ thấy tre gai nghiêng mình gió lả
Câu thơ Hàn, ta biết gửi về đâu?

Mệ đau đáu nhìn bóng ngày xao xác
Điệu mái nhì nhưng nhức lạnh dòng trôi
Thuyền ai đó thả xuôi về cồn Hến
Chở giùm ta vạt nắng sớm lưng đồi.

Cứ ảo vọng tìm nguyên trinh Vĩ Dạ
Đời bể dâu bụi bặm mấy phố phường
Đêm chưa cạn đã say mềm Đập Đá
Trăng hẹn vàng tạ lỗi với sông Hương.

Tạ lỗi Huế, ba mươi năm phiêu dạt
Biết em còn mộng mị khách đường xa
Nôn nao buổi đầu vườn em mướt lá
Một-thoáng-trăm-năm, sương khói chưa nhòa


Về thăm Huế tháng 7/2007

 

Nguyễn Nguyên Phượng