Gửi Thay Người

 
 

Hoa mơ nở cuối sân đời
Gió không nỡ cuốn tình người làm thơ
Mai khi chờ vạt nắng mờ
Chiều buông giấc mộng biết hờ cũng cam
Nghĩa gì đâu một trăm năm
Sau ngàn năm vẫn thân tằm nhả tơ
Ngại chi nhiều ít hoang sơ
Căng dây thả vội bên bờ thực hư

 

Nguyễn Kim Anh