1&2

 
 

1.
bóng

khuất

người             không
đêm bâng khuâng
tiếc
vương trên cành

muộn             giọt sương
lá hé mắt
            tìm trăng
và em
            tìm trong huyền đêm
hiên thềm quên
            bờ vai nghiêng
một thiên thu gầy
một cuồng lưu mỏng
ai khuấy động
mà đành
                       im

2.
có người- đàn- bà- thiếu- nữ
ngậm trăng cười ngu ngơ
có người- đàn- bà- thiếu- nữ
cắn móng tay nhìn vu vơ

tiếc
giọt sương
                      vương trên cành
muộn
chi còn bóng trăng

 

Nguyễn Kim Anh