Nghêu Ngao

 
 

nửa mảnh trăng
rụng
cuối ngày khát mây
tôi qua tôi
vêu vao sợi nắng


kêu
thương sao thương sao
kêu
hờn sao hờn sao
chú chim kia
vờn

lơi
cơn gió đẩy đưa
hót nghêu ngao
lời hẹn
trễ

nhìn tôi
không thấy tôi
buồn
bay tìm ai
không thấy ai

kêu

nắng trong ngọc biếc
màu
mắt tôi xưa
còn
sắc cạnh liễu
chân mày xiêu


vội
lượm mảnh trăng

ngày qua đêm

tình qua tôi
rồi chiều buông

 

Nguyễn Kim Anh