Phía Sau Quỳnh

 
 

Hỏi tháng năm về bên em
Qua chưa nỗi buồn vẽ mặt
Xác xơ gió úa vương thềm
Tim đau thuyền đời trôi giạt

Không thì không không là không
Ngàn vạn triệu lần cũng thế
Bóng in quỳnh nở búp hồng
Gương trăng lung lay soi dấu

Này là em em của xưa
Dư âm khuất chìm sương mưa
Hạt rơi đầm đìa ngõ cạn
Sáng ra hanh nắng khô mùa

Tơ lòng ngó ý dẫu lìa
Tóc mai ngắn dài dần nhạt
Sợi thương quấn chùng sợi nhớ
Trăm năm biệt giã biết thừa…

 

Nguyễn Kim Anh