Vốc Gió Lao Xao

 
 

Em mang tình em xuôi theo chiều
Xơ xác hanh hao sợi nắng xưa thiếu nữ
Một vốc gió lao xao rụng trên đường cũ
Thời gian đóng băng chút tình non măng

Khô khát chảy ngược dòng
Va đập giạt cuối nguồn sông
Tìm bóng tưởng hình mập mờ hư ảo
Hay đâu chiêm bao vàng thu áo não
Ngọng nghịu tiễn chào mấy hạt hư không

 

Nguyễn Kim Anh