Dòng Chữ Bay Lên

 
 

Bàn tay mỏi
trang giấy nửa đêm
dòng thơ phả khói

có hồn tôi rơi
giọt mực chảy
lăn tròn không thôi

Từ biệt anh người thơ, những dòng
chữ trôi theo trí nhớ, từ biệt
thôi tay bút mỏi rồi, từ biệt
anh người đi trước những đường thơ
cô quạnh, từ biệt thôi người thơ,

một thời thơ ấu của tôi. Một
đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy,
chép xuống những hồn thế kỷ, từ
biệt thôi, tay mỏi mắt khép rồi,
những hồn thơ ơi. Từ biệt ơi,

những hồn thơ ơi khi anh nằm
xuống, và chữ từng dòng theo nhau
lặng lẽ bay lên thật xa, thật
xa những hồn tôi ơi.

 

Để tưởng niệm Diễm Châu -- Jan 2007

Phan Tấn Hải