Hãy Tới Cùng Anh

 
 

hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi xưa thật xưa anh đã đi xe đạp,
đi bộ và chạy quanh những khi anh
muốn ngửi mùi phố thị Sài Gòn

nơi anh đưa tay chào những anh
linh khi chạy ngay qua Lăng Ông
và tắm mình giữa những khói
hương bay tràn ra ngoài

phố và lượn ra khỏi những đám
đông của các thầy bói đang nói
bất tận về những hiểu biết vũ trụ
nhưng lại im lặng về số mệnh đời họ

hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi anh nói lời chào mọi người ở
Chợ Bà Chiểu nơi họ la hét và
rao về món hàng giá hạ, giá rẻ

và luôn luôn sẵn sàng để chất đống
hàng lên vai, lên đầu để chạy thoát
khỏi công an và nhảy qua mọi
bức tường ngăn đường chạy

trong khi vung vãi phía sau là dép,
kính mắt và nón... trong khi ném lên
trời tiếng hô, tiếng la của họ -- và em
thấy bây giờ, âm thanh đó còn rung trong tim anh

hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi anh để lại nhiều phần đời mình
trên lối đi đầy bụi ở Đồng Ông Cộ
dẫn tới ngôi chùa sư thúc anh

và hãy dịu dàng bước vào làng, xin
hãy khẽ khàng đi và tránh làm động
khí trời bất động nơi đây, nơi em sẽ
thấy dấu chân anh còn quanh bàn thờ

nơi nhiều thập niên trước anh hỏi vị
sư già Thường Chiếu về Thiền Tông
và ngồi thầy cười – và bây giờ anh
sẽ làm kinh ngạc thầy khi thầy lần đầu thấy

một thiếu nữ đi bên anh. Em thương, xin
đi dịu dàng nơi đây trong ngôi làng
bất động của anh, nơi em sẽ thấy các con bò
vẫn đứng giữa đồng với đầu ngẩng nhìn

vào trời xa, các con chim vẫn vươn cánh
giữa hư không, vị sư vẫn ngồi đó với nụ
cười vĩnh cửu, và kia là câu trả lời thầy
cho anh vẫn còn ở tình trạng bất

động: thầy ném một miếng gạch vào tường
và hỏi xem anh có nghe không và rồi nói
rằng đó, đó chính là Thiền Tông – em bây
giờ sẽ thấy rằng miếng gạch đó vẫn đang lơ lửng

hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi tất cả mọi thứ đều bất động, và bất
khả hư vỡ vĩnh cửu, nơi vị sư và anh
sống hệt như các pho tượng bất động.


Come Along With Me

 
 

just come along with me to the town
where long time ago I bicycled,
walked and ran about whenever
I wanted to smell the fragrance of Saigon

where I raised my hand to salute the
spirits while passing by the Lang Ong
Shrine and bathing my body among the
incense smoke drifting out over the

streets and worming my way away from
the crowds of fortune-tellers talking
endlessly about their understanding of
universe and keeping silent on their own.

just come along with me to the town
where I said hello to people in the
Ba Chieu Market where they yelled and
boasted about their bargain prices

and always be prepared to load
all their stuff on their shoulders and
heads and run away from the police
and jump over all the walls on their ways

while scattering behind with sandals,
sunglasses and hats... while throwing
into the sky their yells and screams – and you
see now, those sounds still vibrate in my heart.

just come along with me to the town
where I have left many parts of me
onto the dirt trails of Dong Ong Co
leading to my dharma uncle’s temple

and please gently step into the village,
please softly move and try not to break the
standstill air here, where you will see
my footprints still visible around the altar

where decades ago I asked the old
monk Thuong Chieu about the way of
Zen, and then he smiled – and now
I would surprise him when he first time sees

a lady walking beside me. My dear, please
walk gently here in my unchanged
village, where you will see the cows still
standing in the field with their heads staring

at the far-away sky, the birds still reaching
high into the sky, the monk still sitting there
with his endless smile, and there the answer
he gave me now still remaining in an original

state: he threw a piece of tile against the wall
and asked if I heard the sound and then said
that that was the way of Zen – you now see
that that piece of tile still remains floating in the air

just come along with me to the town
where everything stays unmoveable,
and unbreakable endlessly, where the
monk and me live like the unmovable statues.

 

Phan Tấn Hải