Mênh Mông Lửa Hồng

 
 

vẫn mênh mông ánh lửa hồng
theo tình trôi giữa biển lòng nhân gian
hoa đời một cánh phù vân
nữa chìm ghềnh thác nữa tràn phong ba
áo mơ bàng bạc giang hà
đôi tay nâng nhẹ thiết tha xuân thì

tình cờ định mệnh khắc ghi
người thơ lạc lối thầm thì bên hoa
ân tình dào dạt ngân xa
đêm đêm từng ánh sao sa xuống đời
bước thiên thu thắm chơi vơi
ngàn xưa ta đợi bên bờ yêu thương

cho nhau muôn nỗi vấn vương
tựa vai kề khúc vô thường trăm năm
cho tình nồng ấm môi trầm
bao người thân thiết âm thầm gởi trao
cho muôn phương thắm ngọt ngào
tình trần ta trọn tâm giao buổi này ...

 

Vương Anh Đào