Ngọn Lửa Trong Mưa

 
 

Vội vã ơi cơn mưa trời tháng bảy
Vẫn chưa thôi ngọn lửa cháy lưng trời
Để hôm nay cuối đường ngân vọng tới
Còn hồng soi nồng ấm mảnh hồn quê

Những thiết tha sâu tận dưới đam mê
Bạt gió mưa che bao đời sương khói
Nồng nàn lửa Prométhée rực phía chân trời
Nguồn ân sủng khơi tràn dâng mạch sống

Chạm tim em đêm mưa Ngâu bão giông
Thành tình yêu dệt lửa dấu con người
Niềm rung động lắng sâu xuống cõi đời
Mưa đan lửa tỏa lan niềm hạnh phúc

Anh đứng đó như trăm lần xa ngút
Ta yêu thương gần gũi chạm hồn nhau
Anh vẫn nói trong tiếng lòng yêu dấu
Bên cõi đời thinh lặng bóng hoang liêu…

 

6.06.2008

Vương Anh Đào