Tháng Giêng Mây Bay

Bạch vân thiên tải không du du...

Thôi Hiệu

 
 

Không phải mưa rơi sao nghe lòng thổn thức
Chiều ngang trời ai ngơ ngẫn vớt mênh mông
Giăng mắc khoan hòa khúc vui buồn hồi ức
Điệu ru dịu êm tha thiết nhớ muôn trùng
Sao vạch núi sông âm dương ngăn mờ khuất
Để nghìn năm trôi thơ thẩn một vầng trăng
Vọng hư ảo lung linh một phút vô thường
Tóc ai xanh tơ mỏng mảnh thả mây giăng
Bên rừng xưa người thoảng hát điệu phù vân
Tháng giêng xuân ta trải lòng bên gió cuốn
Dậy sóng tình mây xôn xao nỗi nhớ ngàn
Bến bờ vĩnh cửu nước nhẹ còn xanh trôi...

(18.12... đã xa)

 

5.02.2007

Vương Anh Đào